Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Finalisti

Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur


Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur

Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur  

2006 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldum. Yüksek lisansımı 2009, doktora eğitimimi 2012 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda tamamladım.2017 yılında doçent ünvanımı aldım. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yaptım. Şuan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda anabilim dalı başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Aristotle University of Thessaloniki’de doktora sonrası araştırmacı olarak bulundum. 3 adet ulusal/uluslararası tescil edilmiş, 3 adet ise başvurulmuş patentim mevcuttur. Uluslararası bilimsel dergilerde basılmış 53 makalem bulunmaktadır.


Projemizin amacı, osteoartrit tedavisinde kullanılmak üzere hyaluronik asit (HA) içeren mikroemülsiyon ve in situ jel formülasyonlarının hazırlanması ve in vitro- in vivo değerlendirilmesidir.

Osteoartritin erken dönem tedavisi günümüzde oral olarak ya da eklemiçi enjeksiyon (intraartiküler) ile sağlanabilmektedir. Oral yolla tedavinin en büyük dezavantajı düşük biyoyararlanım göstermesi ve yan etki oluşma insidansının fazlalığıdır. Osteoartrit bölgesel bir hastalık olduğu için ilaçların intraartiküler uygulanması tedavinin daha etkili olmasını sağladığı için büyük bir avantajdır. Son yıllarda osteoartritin tedavi yöntemleri arasında en çok tercih edilen yaklaşımlardan birisi hasarlanmış dizde azalmış olan HA yerine koyma, diğeri ise sinoviyal sıvının elastisitesini ve viskozitesini normal sınırlara çekmeyi hedefleyen tedavi yöntemidir. HA osteoartrit tedavisinde klinikte sıklıkla güvenle kullanılan ve bu nedenle öncelikli olarak tercih edilen etkin bir maddedir. Ancak etkinlik süresinin yeterince uzun olmaması tekrarlayan enjeksiyonları gerektirmektedir.

Mikroemülsiyonlar yağ fazı, yüzey etkin madde, yardımcı yüzey etkin madde ve su fazından oluşurlar. Kolay hazırlanmaları, şeffaf olmaları, termodinamik olarak stabil olmaları ve etkin maddelerin çözünürlüğünü arttırmaları gibi avantajları vardır. İn situ jel sistemleri ise, doğal, yarı sentetik veya sentetik polimerlerden oluşan uygulandığı bölgede sol-jel dönüşümü gibi eşsiz bir özelliğe sahip olan ilaç taşıyıcı sistemlerdir. Hazırlandıkları zaman oda sıcaklığında ve daha düşük sıcaklıklarda sıvı olup vücuda verildiği sırada jel formuna dönüşmesi bu taşıyıcı sistemlerin en büyük avantajıdır. Intraartiküler uygulamalarda formülasyondan beklenen, uygulandıktan sonra uzun süre uygulama yerinde kalması ve etkin maddeyi kontrollü bir şekilde salmasıdır. Bu noktadan hareketle bu projede, HA’yı söz konusu ilaç taşıyıcı sistemler içinde formüle ederek, bu sistemlerin taşıdıkları avantajlarından yararlanarak bu sistemlerin osteoartrit tedavisinde kullanılması ile daha etkin bir tedavi yöntemi sağlamış bulunduk. Bu projenin yenilikçi yönü ise, osteoartrit tedavisinde araşidonik asit metabolizmasında siklooksijenaz ve lipooksijenaz yolaklarını inhibe ettiği bilinen setilmiristoleat maddesinin formülasyonlara tedaviye yardımcı bir ajan olarak ilave edilmesi böylece pro-inflamatuvarprostaglandinler ve lökotrienlerin üretimini azaltarak sadece HA içeren formülasyonlardan çok daha etkili bulunan ilaçlar geliştirilmiştir.  

Bu proje kapsamında ilk defa hazırlanmış olan HA içeren mikroemülsiyon ve in situ jel formülasyonlarının, HA’nın biyoyararlanımını arttırmasında ve daha etkin bir tedavi sağlanmasıyla ileriye dönük klinik katkı sağlayan ilaç formülasyonları geliştirilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında planlanan çalışmalar ile osteoartrit tedavisinde setilmiristoleat maddesinin intraartiküler yolla uygulanması sayesinde bu etkin maddenin klinik kullanımına yeni bir bakış açısı getirileceği de düşünülmektedir. Sonuç olarak projemiz ile, HA ve setilmiristoleat maddeleri için yeni ilaç taşıyıcı sistemleri geliştirilmiştir ve bu sistemlerin tedavideki etki mekanizması üzerindeki olası etkilerinin açıklanması açısından önem taşıdığı gösterilmiştir.


Proje Numarası:(Tübitak 117S435)