Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü


Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

SAĞLIKTAN KÜLTÜR SANATA YOLCULUK (SAĞLIKLA SANAT ATÖLYESİ) PROJESİ

Dışavurum aracı olarak kullanılan kültürel ve sanatsal faaliyetler aynı zamanda kişilerin hayal kırıklıklarını, sağlığını olumsuz etkileyen duyguları, ilerlemesini engelleyen çatışmaları ortadan kaldırmak amacı ile kullanılan terapi yöntemleridir. Geçmişten bugüne değin yapılan tüm çalışmalar göstermektedir ki; kültürel ve sanatsal faaliyetlerin insanların zihinsel, fiziksel ve duygusal durumlarına etkisi yadsınamaz. 

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak hayat boyu öğrenmeyi önemsemekte bu doğrultuda kurum çalışanlarını her alanda bilgi edinmelerini, tecrübe sahibi olmalarını, yeti ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurum içindeki çalışmaların yanı sıra kurum dışında da destekleyici faaliyet ve çalışmalar yürütmekteyiz. Aynı zamanda kurumlarımızdan hizmet alan hastalarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine tıbbi tedavinin yanı sıra sosyal aktivitelerin, sanatsal çalışmaların olumlu etkisinden yola çıkarak farklı projeler ve etkinlikler yapmaktayız.

Kronik hastalıklar ile mücadele eden hastalarımızın mücadelelerine ortak olmak, korku ve kaygılarını azaltmak, iyileşme süreçlerine katkı yapmak, önemsendiklerini hissettirmek ve öz güvenlerini artırmak, çalışanlarımızın iş yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşmalarını sağlayarak yeti ve yeteneklerini geliştirmelerine destek vermek, moral ve motivasyonları artırmak için Sağlıktan Kültür Sanata Yolculuk (Sağlıkla Sanat Atölyesi) Projemizi hayata geçirdik. 

Projemiz kapsamında Bolu Halk Eğitim Merkezinin desteği ile;

1-) Hasta ve yakınları için Ebru Sanatı Kursu
2-) Çalışanlarımız içinde mesai saatleri dışında planlamalar yaparak;
• Ebru Sanatı 
• Filografi Tekniği 
• Uygulamalı Tiyatro 
• Drama
• A1 Seviye Arapça Kursları açılmıştır.         

Kursların takibi İl Sağlık Müdürlüğümüz Proje Birimi ve Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Her kurs için ayrı alan temin edilmiş olup, ebru sanatı kursu için sanat atölyesi oluşturulmuştur.           

Projemizin sonunda;

  1. Ebru Sanatı kursuna katılan hasta ve yakınlarından kursumuza yönelik olumlu dönüşler olmuş ve memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
  2. Hasta ve yakınlarının kendilerini güvende hissettikleri ortamda bu tarz bir etkinliğin gerçekleştirilmesi sonucu düşünce ve duygularında olumlu değişimler olmuştur.
  3. Hastalarımızın sağlıklarının olumsuz etkilenmesi yönündeki korku ve kaygılarının azaldığı, kendilerine ve kurumlarımıza olan güvenin arttığı gözlenmiştir.
  4. Kurslara katılan çalışanlarında moral ve motivasyonun, kendilerine ve kurumlarına olan güvenin ve bağlılığın arttığı görülmüştür.
  5. Farklı kurumlarda görev yapan, farklı meslek grubundaki çalışanların kurs çalışmaları ile bir araya gelmeleri ve kaynaşmaları sağlanmıştır.
  6. Kurslara katılmak isteyen fakat çalışma saatlerinin uymaması sebebi ile kurslara katılamayan çalışanlarımızın kurslara katılımı sağlanmıştır.
  7. Kurslara katılan ve katılamayan çalışanlarımız ile hasta ve yakınlarından bu tarz kursların devam ettirilmesi, farklı kursların açılması ve sayısının artması yönünde talepler gelmiştir.

Her kurs bitiminde katılımcılara Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ve katılım belgesi teslim töreni gerçekleştirilmiş, kurs saatlerini tamamlayan katılımcılarımıza ise Bolu Halk Eğitim Merkez tarafından sertifika düzenlenmiştir.

Projemizin sonuçları, yapmış olduğumuz kültür ve sanat yolculuğunda bize katılan hasta ve yakınları ile çalışanlarımızdan almış olduğumuz olumlu geri dönüş, katılıcıların kurslara büyük bir istek ve şevkle katılım göstermeleri, farklı kursların açılması yönündeki taleplerin ve kurslara yapılan başvuruların fazla oluşu böyle bir projeye ne kadar çok ihtiyaç olduğunu ve projenin hedeflerine ulaştığının göstergesidir.

Projemizin DoctorclubAwards 2020 finalistleri arasında yer alması neticesinde görünürlüğünün artacağı ve yaygınlaşacağı kanaatindeyiz.