DOKTORCLUB AWARDS 2019 ADAYLARIMIZ VE BAŞVURULARI


* Bireysel Kategorilerdeki Adaylar Soyadına Göre, Kurumsal Kategorilerdeki Adaylar Kurum Adına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır


Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Dr. Mehmet Celal Almaz
Ankara İl Sağlik Müdürlüğü
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ İKİNCİL TRAVMATİK STRESE ETKİSİ
Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Deneysel Otizm Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Nörotransmitter Modülatörü İlaçlardan Gabapentin Ve Riluzol Kullanımının Davranışsal Ve Nörobiyolojik Etkilerinin Araştırılması
Prof. Dr. Hıdır Kadircan Keskinbora
Bahçeşehir Üniversitesi
İbn Sina'nın Küçük Tıp Kanunu Kitabının Günümüz Türkçe'sine Ve İngilizce'ye Tercüme Edilmesi, Kitaplaştırılması
Doç. Dr. Nilgün Tekkeşin
Şişli Memorial Hastanesi- Özel Medroyal Laboratuvari, Memorial Sağlik Grubu
Memorial Sağlık Grubu bünyesinde bulunan ve birçok uluslararası standartta özellikli testin gerçekleştirildiği Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları, “Medroyal (Memorial Merkez Laboratuvarı) adıyla tek çatı altında hizmet vermeye başlıyor.
Dr. Mustafa Yorgancı
Denizli Devlet Hastanesi
Tiyatro İle İlkyardım Farkındalık Eğitimi
Dr. Mustafa Yürürdurmaz
Tekirdağ - Asm
Aile Hekimliğinde Hastalıktan Koruyucu-Önleyici Uygulamaların Bire Bir İkna Yöntemiyle Eğitilerek Gerçekleştirilmesinin; Gözlenebilir-Ölçülebilir, Sonuçları Ve Yararları

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Uz. Dr. Yeliz Atıcı
Özel Gazi Hastanesi/İzmir
Peebag İdrar Toplama Torbası : Başta Bebek Ve Çocuklar Olmak Üzere Herkesin Kullanımına Yönelik, Steril Ve Kolay Bir Şekilde İdrar Toplamayı Sağlar
Doç. Dr. Murat Biteker
Muğla Üniversitesi Tıp fakultesi
Ephesus Çalışması
Uz. Dr. Bekir Çakmak
Doctorfollow AŞ
Doctorfollow
Dr. İbrahim Demirci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
Kilo Fazlalığı Takip & Tedavi Programı
Uz. Dr. Nilgün Elmalı
Kaynarca aile sağlığı merkezi
İdeal aile hekimi olarak başvuruyorum, pendik bölgemde, kanser tarama uygulamada 1. Durumdayım, hastalarımdan ve il sağlık müdürlüğünden teşekkür yazısı aldım
Prof. Dr. Halil Tolga Koçum
Adana Özel Medline Hastanesi
Koroner Anjiyografi ve Girişimsel Tedavi Sonrası Arteriyel Ponksiyon Yeri Komplikasyonlarını Öngördüren Bir Risk Skorlama Skalasının Rutin Hemşire İzlem Formuna Entegrasyonu Uygulaması
Uz. Dr. Şenay Mevlitoğlu
Ordu Akkuş Devlet Hastanesi
Ordu'nun Akkuş İlçesinde Akkuş Kaymakamlığı bünyesinde Çocuk Koruma Birimi'nin açılmasını sağladı.
Prof. Dr. Ayhan Olcay
InnowayRG, CEO ve İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesİ
Hipertansiyon Tedavisinde Curatio Dualis Nöromodülatör Stent Sistemi
Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Alzheimer Hastalığından Korunmada Aktif Yaş Alma Evleri
Uz. Dr. Anıl Uçan
Eskişehir Şehir Hastanesi
İlk İnsülinim
Prof. Dr. Ertan Yetkin
İstinye Üniversitesi Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir
Genişleyici Damar Hastalıklarının Tanımlanması ve Tespit Edilme Sürecinde Yeni Stratejilerin Geliştirilmesi

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
1.Omniport Cerebrale: Tübüler ve Kendiliğinden Genişleyen Beyin Ekartörü. 2.Gliomir: Beyin Kanser Aşısı
Prof. Dr. Oktar Asoğlu
Bogazici Klinik Bilimler Akademisi
İleri Evre Rektum Kanseri Hastalarında Ameliyatsız Tedavi
Doç. Dr. Cem Atabey
SBÜ Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Han SUAM, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
Lomber spinal cerrahi sonrası ağrının azaltılmasında en ekonomik yöntem: Soğuk kompresyon uygulaması (The Cheapest Way of the Pain Management after Lumbar Spinal Surgical Procedures: Cold Pack Application)
Asist. Dr. Hasan Büyükdoğan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
El Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyonda Giyilebilir Teknoloji: Akıllı Fleksör Atel, Hekim 4.1
Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi
Acıbadem Üniversitesi
Glokom hastalığının tedavisine yönelik uzun süreli kontrollü ilaç taşıma sisteminin geliştirilmesi
Doç. Dr. Raşit Cevizci
GENMEL Biyomedikal Teknoloji Arge San. ve Tic. Ltd.Şti
Tinimizer: Çınlama Müzikal Terapi Sistemi
Uz. Dr. İlter Denizoğlu
İzmir MedicalPark Hastanesi KBB Kliniği Klinik Vokoloji Birimi
MaskVOX: Ses hastalıklarının tedavisinde yeni bir cihaz
Uz. Dr. Mustafa Deveci
Kayseri devlet hastanesi ortopedi ve travmatoloji bölümü
Parmak kontraktür açma fixatörü
Uz. Dr. Mustafa Deveci
Kayseri devlet hastanesi ortopedi ve travmatoloji bölümü
Parmak, eklem içi kırıklarında eklemin hareketini kısıtlamadan kırık tes pitini(redüksiyon) sağlayan tamamen yeni bir mekanizmayla çalışan dinamaik yaylı fixasyon cihazı
Doç. Dr. Mehmet Sıddık Evsen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.
LAPARASKOPİK BATINA GİRİŞTE YENİ YÖNTEM; EVSEN METODU. (MODİFİED VERESS TECHNİQUE)
Doç. Dr. Vural Fidan
Eskişehir Şehir Hastanesi
Fidan Sendromu
Prof. Dr. Şükran Geze Saatçı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Çocuk ve ebeveynde ameliyat korkusunu azaltmak için anestezi tanıtım amaçlı 3 boyutlu ' Şüko Ameliyat Oluyor' çizgi film
Prof. Dr. Serdar Günaydın
Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ameliyat Sonrası Kanama ve Hasta Kan Yönetimi Stratejisi: Bir Klinikten Tüm Hastaneye
Prof. Dr. Ali Rıza Kural
Acıbadem Üniversitesi Maslak Acıbadem Hastanesi
Endoüroloji Alanında Ülkemizdeki İlk Uygulamalar Ve Uluslararası Dernek Başkanlığımın Tanıtımını İçeren Bir Proje
Doç. Dr. Tansel Mutlu
Karabük eğitim ve araştırma hastanesi
PROKSİMAL FEMUR PERİPROSTATİK KEMİK KIRIKLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇOK DÜZLEMLİ SEMİSİRKÜLER YENİ NESİL İNTERNAL TESPİT SİSTEMİ
Prof. Dr. Ayşe Öner
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
Dejeneratif Retina ve Optik Sinir Hastalıklarında Kök Hücre Uygulaması
Prof. Dr. Haluk Öztürk
TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi
Tek kullanımlık sünnet yüzüğü aleti ile kolay ve emniyetli sünnet, yeni patent.
Dr.Öğr. Üyesi Mahmut Tokur
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tip Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.
Ölümcül Göğüs Yaralanmalarında Ölüm Oranını Azaltmak Amacı İle Geliştirilen Kateterler (Kalp Tamir Kiti Ve Acil Göğüs Drenaj Seti)
Uz. Dr. Burak Tuna
Samsun Gazi Devlet Hastanesi
KIRIK REDÜKSİYONU İÇİN ORTOPEDİ ROBOTU
Dr. Op. Dr. Hüseyin Urlu
Avrasya Hastanesi
Sağlıkta Dönüşüm

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Asist. Dr. Büşra Deveci
Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı
Effects Of Nicotine Administration In Rats On MMP2 And VEGF Levels In Periodontal Membrane
Dr.Öğr. Üyesi Gediz Geduk
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız İçi Şüpheli Lezyonların Tanısında Floresans Teknolojisi Ve Vital Boyama Yöntemlerinin Kullanımı
Dt. Lütfiye Asuman Gökçe
Diş hekimi Asuman Gökçe Muayenehanesi
İleri Derecede Kemik Ve Dişeti Kaybı Olan Hastalarda Sallanan Dişlerin Cam Fiberle Splinti ve Sallanan Dişlerin Tedavisi
Prof. Dr. Sema Hakkı
Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD., Konya
Bor İçeren Ağız Gargarası

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Asist. Dr. Aydanur Aydın
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dijital Sağlık Destek Sistemi
Gürkan Çamok
Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins Medicine
Kanama Kaybı Ölçüm Cihazı
Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
BEBEKLERİN AĞLAMASINI ÖNCEDEN TESPİT EDİP, BEYAZ GÜRÜLTÜ DİNLETEREK SAKİNLEŞMELERİNİ SAĞLAYAN CİHAZ
Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prematüre Bebekler İçin Besleme Ünitesi
Nicole Esmeray
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
İşitme Engelli Kadınlara Verilen Planlı Eğitimin Klimakterik Dönemde Yaşanan Semptomlara Etkisi
Hatice Hilal
Özel İlgi Hastanesi
iz&düş izolasyon ve düşme panelleri
Taner Onay
Fenerbahçe Üniversitesi
Dijital Hemşire - Türkiye'deki Hemşirelerin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
Hacer Özel
SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Kontrolünde Çığır Açacak Bir Yenilik: Tek Kullanımlık (Disposible) Tansiyon Aleti Kol Kılıfı
Kamil Saçkesen
İnegöl Devlet Hastanesi
GEÇMİŞTEN GELEN DOĞUM SANDALYESİ / İNEGÖL LALESİ
Dr.Öğr. Üyesi Serpil Topçu
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Otomatik Saatlik İdrar Ölçüm ve Analiz Sistemi

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Ecz. Ayşegül Birlik
Serbest Eczane (Eczane Naturel / Beşiktaş-İST)
SPOR ECZACILIĞI
Ecz. Bora Hazır
Alternet Yazılım Ltd.Şti Kur.Ortağı / İLAÇTARİF Genel Koordinatörü / Dokuzkavaklar Eczanesi
İlaç Tarif
Ecz. İskender İnce
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı
Akciğer Kanserinin Teşhis ve Tedavisinde Kullanılmak Üzere Timokinon’un Magnetik Nanoparçacıklara Konjugasyonu Kullanılarak Prototip Ürün Tasarlanması
Prof. Dr. Özgen Özer
Ege University
Tırnak Mantarının Topikal Tedavisi İçin Terbinafin Yüklü Lipozomal Film Formülasyonların Tasarlanması

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Prof. Dr. Nazif Akalan
Istanbul Kultur University, Faculty of Health Science
Gelişmekte Olan Çocuklarda Femoral Anteversiyon Artışının (Çarpık Bacaklılık) Biyomekanik Etkilerinin Tespit Edilmesi
Asist. Dr. Seçil Aksoy
Uludağ Üniversitesi
Kodlama Yapmayan Uzun RNA MALAT1 ve PTENP1’in Kolon kanser hücrelerinde 5-Flurourasil direnci ve metastaz oluşumu üzerine olası etkilerinin gösterilmesi
Prof. Dr. Gülşah Çeçener
Bursa Uludağ Üniversitesi
İleri Evre Meme Kanseri Kök Hücre Tedavisinde Let-7a ve miR-335 Temelli Yenilikçi Yaklaşımlar
Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prematür Bebeklerin Parmakla Beslenmesi İçin Beslenme Seti
Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prematüre Retinopatisini Önlemede Mekanik Ventilatör Cihazında Oksijen Miktarını Düzenleme Ve Uyarı Sistemi
Dr. Bilal Çiğ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
OKSALİPLATİNİN NEDEN OLDUĞU NÖROPATİK AĞRI VE TRPV1 KANAL AKTİVASYONU ÜZERİNDE SELENYUMUN KORUYUCU ETKİSİNİN SIÇAN VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ORTAMINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERLE ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Osman Demirhan
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
İnsanda Dört Ayak Üzerinde Yürümenin Bilinmeyen Genetik Alt Yapısının Aydınlatılması
Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş
Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
“Kanser teşhis ve tedavilerinde yeni nesil çözüm önerilerinin geliştirilmesi”
Uz. Dr. Hayrettin Göçmen
İnegöl Devlet Hastanesi Yöneticisi
Kamu kurumlarında yalın yapılanma modeli
Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer
Ege University
Akciğer Kanserinde Kullanılmak Üzere Iv. Enjeksiyon Ve/Veya İnhaler Uygulamaya Yönelik Manyetik Ve Ultrases Hedefli İlaç Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi Ve In Vitro/In Vivo/Ex Vivo Araştırmaları
Prof. Dr. Erdal Karaöz
İstanbul Liv Hospital & İstinye Üniversitesi
Rejeneratif Tıpta Kök Hücre
Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç
Selçuk Üniversitesi
Laser Tabanlı Yeni Kanser Teşhis Sistemi
Doç. Dr. Fatih Kocabas
Yeditepe Üniversitesi
İleri kök hücre çoğaltma teknolojilerinin geliştirilmesi: KÖKteyl
Doç. Dr. Zübeyir Sarı
Marmara Üniversitesi
MarVAJED - Marmara Visual Auditory Joint Education Device
Prof. Dr. Sibel Silici
Erciyes Üniversitesi
Farklı Botanik Orjinli Türk Propolisinin Sağlıklı Gönüllülerde Farmakokinetik Ve Farmakodinamik Etkileri
Prof. Dr. Berrin Tunca
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Olea europaea YAPRAK ÖZÜTÜNÜN (OLE) GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNİN BİYOLOJİK DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Ünal
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kemik Sağlamlığının Ölçülmesini Sağlayan Yeni Bir Tıbbi Cihaz Geliştirilmesi
Dr.Öğr. Üyesi İsmet Yılmaz
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD
Gün kurusu kayısının sıçanlarda kırmızı kan hücreleri üzerine etkisi
Dr.Öğr. Üyesi Diğdem Yöyen Ermiş
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi
CXCL Kemokin Öncül Dizilerinden Türevlenen Özgün Küçük Peptit Moleküllerinin, Kanser İlişkili Miyeloid Baskılayıcı Hücreleri Hedefleyerek ''Kanser İmmünterapisi''nde Kullanımı
Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran
Ege Üniversitesi
Pankreas Kanserinin Dual Floresan/Nükleer Görüntülenmesinde Kullanılan Bir Ajan

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Meinox İlaç Teknolojileri A.Ş. İlaç Yapılı MEIS İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Opa Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (www.biometbitkisel.com) Frenk Üzümünden Bitkisel Glukozamin Elde Edilmesi
Orzaks İlaç Ocean Methyl Balance
Orzaks İlaç Ocean ExtraMag
RS Research- RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç San. Tic.A.Ş. Kanser Tedavisine Yönelik Tümöre Hedefli İlaç Geliştirme Çalışmaları
Sentezfarma İlaç Kozmetik Veteriner Hizmetleri Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Arım Var Balım Var, İnsanlığa Faydam Var

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Abdi İbrahim İlaç Ayakları DONMAsın
Abdi İbrahim Otsuka Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni Sergisi
Allergan Türkiye Kutup Yıldızları Projesi
Bristol-Myers Squibb Türkiye İçinde O Güç Var
GlaxoSmithKline GSK Aşı ve Menenjit Farkındalık Kampanyası
GlaxoSmithKline Kendin için 1 Aralık: Dokun
Pfizer Türkiye Elini Uzat, Can Damlası Ol!
Sanofi Pasteur Evimizin Sağlık Elçileri

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Almediko Sağlık Ürünleri Hemoroid ve Anal Fissür Semptomları İçin Yeni Bir Tedavi Yöntemi Sunabilen Tıbbi Cihaz Geliştirme Projesi
Arkan Tic.Paz.Teks.İnş.Kağ.San.Ltd.Şti / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İdrar Yolu Bakteriyel Enfeksiyonu Tespiti Yapan Bebek Bezi
Bama Teknoloji Tıbbi Cihazlar Dan. Sağ. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. FreeGait-Aktif Dış İskelet Sistemi
Can Özlü HIZIR Air Systems HIZIR Sağlık Drone
Ege Üniversitesi Bir Gama Işını Zırhlama Kompozit Materyali ve Üretim Yöntemi
Eryiğit Endüstriyel Makine ve Tıbbi Cih. İml. İth. Ihracat. İnş. Tic. A.Ş. Parenteral İlaç Otoklavı Geliştirme
GE Healthcare GE Mobile CT
Hipertek Elektronik ve Makina Sanayi Tic.Ltd.Şti 3 Bölmeli (Triple-lock) 7 Kapılı Hiperbarik Tedavi Ünitesi
Köroğlu Medikal Tıbbi Malzemeleri Kozmetik İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Trichomonas Vaginalis Ag Hızlı Test Kiti
Labenko Bilişim A.Ş. Tıbbi Laboratuvarlarda Prediktif Kalite Kontrol Uygulaması
Labenko Bilşim A.Ş. Tıbbi Labaoratuvarlarda Hasta Bazlı İç Kaliite Kontrol
MIPS Laboratuvar Ar-Ge Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd Şti Evde Sağlık Çözümleri
OPPENT Gelişmiş Hareket Teknolojisi AŞ EVOcart Hastane Mobil Robot Sistemi
Rare Diagnostic/Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Altınbaş Üniversitesi Nadir hastalık tanı kiti geliştirilmesi
SAMO Medikal Mak. Sağ. Hiz. İnş. Tar. San. Tic. Yaz. Don. İth. İhr. San. Tic. Ltd Sti. Migren Terapi Cihazı : Migren hastaları için invazif olmayan kesikli odaklanmış kızıl ötesi ışın cihazı
Sensencall Yazılım Medikal A.Ş. Lifecall Giyilebilir EKG
Sentezfarma DOĞAL İÇERİKLİ ve NANOLİF TEMELLİ YARA ÖRTÜSÜ
Triatech Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. STOCKART Otomatik İlaç ve Malzeme Yönetim Sistemi
VSY Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş. Katarakt Cerrahisinde Kullanılan, Robotik Kalıplama Teknolojisi ile Üretilen, Kullanıma Hazır İnovatif Önyüklü Yerleştiricili, Yüksek Refraktif İndeksli Glistening-Free Hidrofobik Göz İçi Lensi: ENOVA

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doğuş Medikal Tic ve San Ltd Şti. Self Servis İşitme Testi
HMS A.Ş. AutoTrainBrain
Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti Sesan Akademi Eğitim Programı

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. Kandan Kişiye-Özel Rejeneratif Biyogreftlerin Geliştirilmesi: HEMAGRAFT®
Biyoteknika Mühendislik, Medikal, Bilişim San Tic Ltd Şti Kişiye özel tasarlanan ve tek operasyonda maksiller bölgeye uygulanabilen, “Titanyum Üst Çene İmplantı ve Protezi”
BUGAMED Biyoteknoloji AR-GE Yazılım San. Tic. Ltd. Şti BUGAMED WOUND DRESSİNG
Ecotech Biyoteknoloji Biyo-Sürfektan Tabanlı Plazmit İzolasyonu İçin EKO-Kit Tasarımı
HiDNA “HiDNA” Dijital Verilerin DNA’da Şifrelenmesi, Arşivlenmesi ve Pratik Geri Okunmasına yönelik platform
HiGen Genetik Hastalıkların Tedavisinde Adeno-İlişkili Virüs (AAV) Üretim Platformu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Manyetik Levitasyon Teknolojisinin Sağlık Bilimlerinde Kullanımı; Doku Mühendisliği, Yenileyici Tıp ve Biyosensörler

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Aksense Medikal Biyoteknoloji Hastane Enfeksiyonlarının Erken Evrede ve Hızlı Tanısını Sağlayan Hızlı Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Bebiller Medikal Ltd. Şti. HAYAT KURTARAN TIBBİ KATETERLER PROJESİ (ANADOLU’DA FİKİRDEN ÜRETİME İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ÖYKÜSÜ)
Dermis Pharma Saglik ve Kozmetik A.S. Kronik Yaraların Tedavisi İçin Biyoaktif Yara Örtüsü Geliştirilmesi
Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) GENKÖK-Biyobanka Projesi
Etkinlikseyret (Muazzez Elif Ergun) ETKINLIKSEYRET olarak toplantı kongre ve sempozyumların ses görüntü sunum ile kaydedip internette yayınladığımız bir sistemimiz var şu ana kadar 35 üzerinde toplantı kongre ve etkinlik çekimi yaptık. İnternette yayınladık.
Eyesoft Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık A.Ş. Görme Güçlüğü Çekenler İçin Göz Hareketleri Takip Teknolojisi Temelli Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Sistemi
GENMEL Biyomedikal Teknoloji Arge San. ve Tic. Ltd.Şti DIŞ ÜNİTESİ OLMAYAN KOKLEAR İMPLANT TASARIMI İÇİN SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
GlakoLens A.Ş. Akıllı Kontakt Lens tabanlı Göz Tansiyonu (Glokom) Teşhis ve Takip Sistemi
Iceberg Technologies Ice Medicine AI Assisted Healtcare Program - Diabetic Retinopathy Module
İNOSENS Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Fizyosoft - Sanal Gerçeklik Tabanlı Rehabilitasyon Uygulaması
MD Arge Yazilim Hizmetleri A.Ş. UFC (User Free Control)
NanoMed Diagnostic Ar-Ge Biyosensör
NanoTego Nano Teknolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hastane Mikrobu Kaynaklı Enfeksiyon Döngüsünün Kırılması için Kalıcı Sol-Gel Antimikrobiyal Kaplama ve anlık Ortam Havası Ölçümü ve Müdahale
Nar Medikal MITE(AKAR) HASSASİYETİ OLANLAR İÇİN ANTI-MITE KILIF SETİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektro-Termal Görüntüleme
SOLAB Arge Teknoloji Bilişim San ve Tic Ltd Şti VITRIOL Dijitalize Mikroiğne Platformu
Yesil Science FluAI
Yesil Science Figio - Artırılmış Gerçeklik ve Yapay Zeka Destekli Well-Being Uygulaması

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Acıbadem Teknoloji A.Ş Astore İlaç ve Malzeme Yönetim Sistemi
Casemice LTD Yapay Zeka ile Hasta Yönetimi Eğitimi
Eyesoft Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık A.Ş. Göz Hareketleri ile Kontrol Edilen Elektronik Motorlu Tekerlekli Sandalye Sistemi
Labenko Bilişim A.Ş. Yapay Zeka ile Laboratuvar Testlerinin Pediatrik Referans Aralıklarının Hastane Verilerinden Öğrenilmesi
Labenko Bilişim A.Ş. Teşhise yönelik laboratuvar testlerinin seçimini, planlamasını ve aşamalandırılarak gerçekleştirilmesini sağlayan, hekimle interaktif çalışan yapay zeka destekli sistem
Sinapsis Bilişim Medikal Teknolojileri LTD Şti Dicomburner Medical CD-DVD-Bluray Robotu
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. Klinik Karar Destek Sistemleri

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Eskişehir Şehir Hastanesi Hastane İçi Arttırılmış Gerçeklik ile Yön Bulma Uygulaması
İnegöl Devlet Hastanesi Kamuda Temiz Tuvalet Projesi
İzmir Gaziemir Belediyesi Türkiye’de İlk Uygulama Örneği Olarak “Can Buton” Projesi. Gaziemir Belediyesi Sosyal Alarm Ve Düşme Dedektörü Hizmeti
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü First Touch
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi - “Hastalığa Değil, Sağlığa Yatırım Yap” Projesi

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Batman İl Sağlık Müdürlüğü Her Doğuma Bir Fidan Projesi
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Tarayalım Obeziteyi Hayatımızdan Çıkaralım Projesi
Eskişehir Şehir Hastanesi Sosyal Market
İnegöl Devlet Hastanesi İnegöl Sağlık Tarihi Müzesi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi
İnegöl Devlet Hastanesi Sağlık Otelciliği Birimi 10000 adımda Türkiye'yi geziyoruz
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Bir Hayat Mümkün Projesi
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Beslenme Eğitimi Tiyatro Gösterisi
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Billur Gözler Projesi
Mudanya Devlet Hastanesi Hekimler Söylüyor
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanede 23 Nisan Şenliği Düzenlenmesı: Hastanemiz bünyesinde bu yıl 4. Geleneksel 23 Nisan Şenliği düzenlenmiştir. Hastanede olmak 23 Nisanı kutlamaya engel değildir.
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Çalışanlarından Hastalarına Peruk Projesi

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Avrasya Hastanesi UHS (Uluslararası Hasta Servisi)
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenilikçi Tıp Eğitimi ile Geleceğin Beş Yıldızlı Hekimlerini Yetiştirmek
Özel Medicabil Hastanesi Yalın Sağlık Uygulamaları ile Hastane Süreçlerinin İyileştirilmesi
Özel Medline Adana Hastanesi Yapay Zeka ile Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Avrasya Hastanesi Sağlığa Yön Verenlere Ödül Projesi
Lokman Hekim Sağlık Grubu Engelsiz İletişim
Memorial Sağlık Grubu All-Star 2019 ve Basketbol Süper Ligi / Memorial Organ Bağışı Top Seremonisi
Türkiye Özel Hastaneler Nöbetçi İşletme Müdürleri Birliği Türkiye Özellikle İstanbul Genelinde Yoğun Nufüsun Başlı Başına Koşulları Zorlaştırdığı Bu Günlerde, Yoğun Bakım Ve Cerrahi (Ameliyat) Amaçlı Yer Arayışı Olan Hastalara En Hızlı Şekilde Yer Ayarlanması

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Başvuruları

Aday Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Alanya Verem Savaş Derneği Veremsiz Alanya
Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği Hasta ve Ailelerin Yanındayız
Bezelye Dergi Bezelye Dergi ile Bilim Ağı Projesi
EMDATE - Dinamik Acil Tıp Eğitimi - Platformu Yeni mezun hekimler ve klinikteki tıp öğrencileri için, mezuniyet sonrası formasyon ve tecrübe paylaşımı
Genç Birikim Derneği Uluslararası Onkoloji Günleri
Genç Birikim Derneği Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı
İnovatif Hemşirelik Derneği SAĞLIKTA İNOVATİF BİR BAŞARI; HEMŞİRELİKTE İNOVASYON AKADEMİSİ
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği
Kifder "Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" Kistik Fibrozis Merkezleri Hayat Uzatır
Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği Hayat Ver Sosyal Sorumluluk Projesi
PKU Aile Derneği Sana da Yasak mı?
S.A.B.A.H ( Sakarya Afet Bilinlendirme ve Afete Hazırlama ) Arama Kurtarma Derneği Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC)
Şizofreni Dernekleri Federasyonu Mavi At Hep Koşsun
Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Dezavantajlı Kadınlara Yönelik Eğitimler Projesi
Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Trakya'da Ecza Dolabı Olmayan Köy Okulu Kalmasın Projesi
Türk Eczacılar Birliği 6.Bölge Samsun Eczacı Odası YAŞAMA DOKUNMAK
Türk Eczacılar Birliği 6.Bölge Samsun Eczacı Odası MİADI GEÇMİŞ / BOZULMUŞ İLAÇLARIN BERTARAF EDİLEREK HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıpta İnovasyon Çalışma Grubu
Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Alzheimer Mücadelesi için Mersin de Basamaklı Çözüm Modeli
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Hijyen Sağlıktır


Tüm Adaylarımıza Ödüllerimize Gösterdikleri İlgi ve Değerli Başvuruları için Tekrar Teşekkür Eder, Oylamalarda Başarılar Dileriz!