Doktorclub Awards 2022 Katılım Koşulları

Bireysel ve Kurumsal Kategorilerde Başvuru KoşullarıImage Description

Genel Koşullar

Doktorclub Awards 2022 ödüllerine başvuru yapanlar bu sayfadaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Doktorclub Awards 2022 ödüllerine tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık profesyonelleri, kamu / özel hastaneleri ve diğer sağlık kurumları, ilaç ve medikal cihaz sektörü firmaları, sağlık girişimcileri, sağlık bilgi teknoloji firmaları, biyoteknoloji firmaları, genom teknolojileri firmaları, sivil toplum kuruluşları katılabilir.

Doktorclub Awards 2022 ödüllerine 2022 yılı başvuru başlangıç tarihinden önce başlatılmış ya da uygulamaya konulmuş, 2022 yılında halen devam eden veya ödül son başvuru tarihinden önce tamamlanacak proje/ürün/uygulama/çalışmalar ile başvurulabilir. Ancak 2022 yılı öncesi dönemde başlamış ve 01 Ocak 2022 tarihinden önce sonlanmış projeler ve çalışmalar ile Doktorclub Awards 2022 ödüllerine başvuru yapılamaz.

Ödüllere başvurular ücretsizdir.

Başvuru sahipleri her bir proje/ürün/uygulama/çalışmaları ile bir kategoride yarışmaya katılabilirler. Aynı içerikte başvuru ile birden fazla kategoriye başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurunun yarışmaya katılım koşullarına sahip olup olmadığı veya başvurulan kategoriye uygunluğu konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde son kararı ödül jürisi verir. Jüri başvuruların kategorisini değiştirme yetkisine sahiptir.

Başvurulara ait doküman ve materyaller iade edilmez, Doktorclub ve Doktorclub Awards tarafından tanıtım amaçlı kullanılabilir, geleneksel veya elektronik yöntemlerle yayınlanabilir. Katılımcılar başvuru sırasında verdikleri bilgiler ile başvuruya ek olarak gönderdikleri her türlü video, fotoğraf, doküman.. vb gibi içeriğin www.doktorclub.com ve www.doktorclubawards.com web sitelerinde yayınlanmasını, duyurulmasını kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğu katılımcının sorumluluğundadır. Yanlış ya da hatalı bildirimler olması halinde başvuru sistemden kaldırılacaktır.

Başvuru esnasında ve sonrasında paylaşılan bilgi ve verilerin sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Paylaşılan verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir. Paylaşılan materyalde hasta veya 3. kişilerin kimlik bilgileri yer alamaz, atıfta bulunulan kişilerden gerekli olan izinleri almak başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

Doktorclub, Doktorclub Awards 2022 içeriğinde, koşullarında ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.