Doktorclub Awards 2020 Katılım Koşulları
GENEL
Doktorclub Awards 2020 ödüllerine başvuru yapanlar bu sayfadaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Doktorclub Awards 2020’ye tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık profesyonelleri, kamu / özel hastaneleri ve diğer sağlık kurumları, ilaç ve medikal cihaz sektörü firmaları, sağlık girişimcileri, sağlık bilgi teknoloji firmaları, biyoteknoloji firmaları, genom teknolojileri firmaları, sivil toplum kuruluşları katılabilir.
Doktorclub Awards 2020 ödüllerine 2020 yılı başvuru başlangıç tarihinden önce başlatılmış ya da uygulamaya konulmuş, 2020 yılında halen devam eden veya ödül son başvuru tarihinden önce tamamlanacak proje/ürün/uygulama/çalışmalar ile başvurulabilir. Ancak 2020 yılı öncesi dönemde başlamış ve 01 Ocak 2020 tarihinden önce sonlanmış projeler ve çalışmalar ile Doktorclub Awards 2020 ödüllerine başvuru yapılamaz.
Ödüllere başvurular ücretsizdir.
Başvuru sahipleri her bir proje/ürün/uygulama/çalışmaları ile bir kategoride yarışmaya katılabilirler. Aynı içerikte başvuru ile birden fazla kategoriye başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvurunun yarışmaya katılım koşullarına sahip olup olmadığı veya başvurulan kategoriye uygunluğu konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde son kararı ödül jürisi verir. Jüri başvuruların kategorisini değiştirme yetkisine sahiptir.
Başvurulara ait doküman ve materyaller iade edilmez, Doktorclub ve Doktorclub Awards tarafından tanıtım amaçlı kullanılabilir, geleneksel veya elektronik yöntemlerle yayınlanabilir. Katılımcılar başvuru sırasında verdikleri bilgiler ile başvuruya ek olarak gönderdikleri her türlü video, fotoğraf, doküman.. vb gibi içeriğin www.doktorclub.com ve www.doktorclubawards.com web sitelerinde yayınlanmasını, duyurulmasını kabul etmiş sayılırlar.
Başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğu katılımcının sorumluluğundadır. Yanlış ya da hatalı bildirimler olması halinde başvuru sistemden kaldırılacaktır.
Başvuru esnasında ve sonrasında paylaşılan bilgi ve verilerin sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Paylaşılan verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir. Paylaşılan materyalde hasta veya 3. kişilerin kimlik bilgileri yer alamaz, atıfta bulunulan kişilerden gerekli olan izinleri almak başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.
Doktorclub, Doktorclub Awards 2020 içeriğinde, koşullarında ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜL KATEGORİLERİ
Doktorclub Awards 2020 Ödülleri 10 ana başlık altında 19 kategoride sahiplerini bulacaktır.
1 - Yılın Doktoru Ödülleri
 • Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru
 • Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru
 • Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru
 • Yılın Yenilikçi Diş Hekimi
2 - Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri
 • Yılın Yenilikçi Hemşiresi
 • Yılın Yenilikçi Eczacısı
 • Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli
3 - Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri
 • Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
 • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
4 - Yılın Medikal Endüstri Ödülleri
 • Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
 • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
5 - Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri
 • Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
6 - Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri
 • Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması
7 - Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri
 • Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması
8 - Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri
 • Yılın Yenilikçi Uygulaması
 • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
9 - Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri
 • Yılın Yenilikçi Uygulaması
 • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
10 - Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri
 • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Bu ana başlıklardaki kategorilere ek olarak, mesleğe katkılarından dolayı belirlenecek bir hekime jüri tarafından 'YILIN DOKTORU ÖDÜLLERİ - Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilecektir.

ÖDÜLLERE NASIL BAŞVURULUR ?
Ödüllere başvurular www.doktorclubawards.com web sitesi üzerinden yapılır.
Kurum/Şahıs kaydı yapıldıktan sonra yarışmaya gönderilecek her bir çalışma için ayrı ayrı katılım formu doldurulur.
Başvuru formu doldurulduktan sonra 48 saat içinde Doktorclub ekibi tarafından formatı açısından gözden geçirilir, başvuru talebi onaylanarak başvuru sahibi bilgilendirilir. Onay sonrasında başvuru sahibi email ve şifresiyle www.doktorclubawards.com web sitesinde giriş yaparak son başvuru tarihine kadar başvuru içeriğini güncelleyebilir, başvurusuna fotoğraf, görsel, doküman, video/web sitesi linki (url) ekleyebilir.
    - Başvuruya eklenecek fotoğraf ve görsel dosyaları pdf/jpg/png formatında olmalıdır.
    - Dokümanlar Word, Excel, Power Point gibi formatlarda değil, .pdf formatına çevrilerek eklenmelidir.
    - Videolar halihazırda vimeo/youtube/bir web sitesinde yüklü ise, video linkleri (url) başvuruya eklenir. Videolar herhangi bir web sitesinde yüklü değilse info@doktorclub.com mail adresinden Doktorclub Awards ekibine başvurulabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME
Katılım şartlarına uygun olarak yapılan başvurular ödül jürisi tarafından online olarak değerlendirilecek, değerlendirme sonrasında finale kalan olan adayların başvuruları, www.doktorclub.com sitesinde içerikleri, ve ekleri ile beraber yayınlanarak Doktorclub üyesi hekimlerin online oylamasına sunulacaktır. Oylama süreci sonunda her kategorinin birincisi belirlenecek ve ödül töreninde kazananlar açıklanarak ödülleri verilecektir.
Ödül başvuruları arasında jüri üyelerimizden birinin halen çalıştığı ya da temsil ettiği kurum adına bir başvuru olması durumunda, o jüri üyemiz jüri oylaması sırasında ilgili kategoride oylama ve puanlama yapmayacaktır. Benzer şekilde bir jüri üyemiz kendisi de bireysel ya da kurumsal bir kategoride ödüllerimize başvuru yaparsa, jüri oylaması sırasında ilgili kategoride oylama ve puanlama yapmayacaktır.
Başvuruları değerlendirirken gözetilecek öncelikli kriterler; başvuruların yenilikçi ve fark yaratan unsurlar içermesi, sağlık hizmeti sunumuna ve gelişimine katkı sağlaması, hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarını kolaylaştırıp memnuniyetlerini arttırması, toplumun bilinçlendirilmesinin sağlanması, sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine ve öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlaması, takım çalışması ve işbirliğini arttırması, sağlık hizmeti sunumunda sürekli kalite gelişimine katkı ve yarar sağlamasıdır.